MENÜ

A válság vagy az új kezdete?

Minden rosszban van valami jó is!

 

A válság elnevezés megszabja az átélés lehetőségeit, bizonytalanok vagyunk, félünk, kilátástalannak látjuk a jövőt. A válság szóhoz az emberi gondolkodás és együttélés története során legtöbbször valóban az aggódás és a félelem képzete társult. A szó maga ebben a formájában nyelvújítási származékszavunk, amelyben a válik ige „döntésre kerül” jelentésében szolgál a képzés alapjául. A válság tehát az a pillanat, amikor minden döntésre kerül. Sorsfordító időszak.

 

A válság tehát elszánásra hív minket, így pedig már nem a kudarc, hanem az öntudatra ébredés fordulópontját jelöli. A válság a görög crisis szó megfelelőjeként, egyéb bíztató tartalomjegyeket is hordoz. A krízis szó etimológiájában ott találjuk a megkülönböztetés a megítélés, értékelés, jelentéselemeket is. A válság ebben az értelemben nem holmi kiszolgáltatottság, nem a vak sors sodrása, hanem egy múló és egy bekövetkező közötti sáv.

Lehetőség arra, hogy értékeljük, megítéljük az eddig történteket, és hívás arra, hogy határozottan kiálljunk a jövőnkért, önmagunkért.

 

A válság az indulás pillanata, ha a nehézséget nem sorcsapásként, hanem következményként fogjuk fel, tettekre és megújulásra késztet majd. Tekinthetjük a válságot az igazán fontos felé fordulásként. Életünk során mennyi és mennyi válságot élünk át? Hiszen krízis a létállapotunk bármely változása. Legyen az anyagi, szellemi, lelki. Ha a válság szóban csak a nehézséget halljuk, akkor a valóságunk, az érzéseink és az életünk is nehezebbé válik.

Hívjuk másképpen a válságot! Hívjuk erőpróbának, a döntés pillanatának.

 

Miért foglalkozik egy pénzügyi specialista etimológiával? Mert a gazdaság nem ismeri a jó vagy a rossz fogalmát. A gazdaságban, a pénzügyekben nincs olyan hogy jó vagy rossz. Ami az egyiknek rossz, az a másiknak lehet jó. 8 hónapja, amikor túl erős volt a forint a híradások a nagy bajról szóltak, ma, amikor gyenge a forint újra csak arról van szó, hogy ez rossz. Hogy is van ez? Ha gyenge a Forint az is rossz, ha erős az is? Biztosan így van? Nem arról, hogy néhány elbulvárosodó média számára a hír értéke egyenesen arányos az érintett tömegek nagyságával, fordítottan arányos a távolsággal és hatványozottan arányos a borzalom fokával? Minél rosszabb egy hír, annál jobban eladható a híradó? A jó hír az már nem is hír?

 

A kapitalizmus lényege, hogy válságok vannak, amikor megtisztul a gazdaság, amikor új és új lendületet vesz a fejlődés. A válságon lehet sokat bukni, és sokat keresni. A mai helyzet hasonlít a kárpótlási folyamatra. Csak a kárpótlási jegyek szerepét ma a családok hosszú távú pénzügyi megoldások adják. 15 éve volt, aki kapott, és volt, aki eladott kárpótlási jegyet. Ma van, aki rendelkezik hosszú távú pénzügyi megoldásokkal és van, aki most indítja el.

15 éve volt, aki a kárpótlási jegyén szőnyeget vett a Suláknál, vagy TV-re cserélte, és sokan fél áron eladták, ami mára semmivé lett.

 

Ma is vannak, akik nem használják ki a lehetőségeiket. Ön talán úgy érzi, hogy Önt nem érinti? Lehet. De hosszú távú pénzügyi megoldásai szinte mindenkinek vannak, aki hitelt vett fel, aki a gyermekeire tesz félre, akitől nyugdíjjárulékot vonnak, és aki már ma látja, hogy a járulékkal túlterhelt bérekből, nem 13 havi, csak 11 hónapra elegendő nyugdíjat lehet kifizetni, a többire nincs fedezet, és ez a helyzet csak romlik. Van, aki tudja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi kamatot és költséget fog a hitele után fizetni, hogy a félretett pénze a banki kamatok ellenére elértéktelenedik. Ma is lesznek, akik elszalasszák a lehetőségeket a pénzük és vagyonuk gyarapodására. De azt is tudni, hogy lesznek, akik 10-15 év múlva úgy tekintenek vissza a mai időkre, mint a sorfordító évekre.

Ugyanúgy, ahogy vannak, akik 15 éve ugyanannyi kárpótlási jeggyel, ugyanakkora vagyonnal, hasonló jövedelemmel, és családi helyzetben mára komoly vagyont érő földbirtokosokká váltak, és vannak, akik már régen elfelejtették, hogy mire is költötték az a pár forintot, amit a kárpótlási jegyeikért kaptak. Mi különbözteti meg a két embert egymástól? Az, ahogy 15 évvel ezelőtt döntöttek és gondolkodtak.

 

Most is lesznek, akik felismerik, hogy a válságban a valós értékükhöz mérten alulértékelt eszközök, részvények, ingatlanok ára visszakerül a helyére. Most is lesznek, akik egy évtized múlva jólétben és anyagi biztonságban élnek, és lesznek, akik ugyan olyan pénzügyi vagyoni helyzetben vannak ma, és életminőségben semmit nem haladnak majd előre. Mi adja majd a különbséget? Az, hogy ma hogyan döntenek. Olyan történelmi esélyt rejt a mai válság, mint amilyen a kárpótlási folyamat volt. A kérdés, hogy Ön panaszkodik tovább, vagy keresi a lehetőségeket, hogyan fordíthatja jobbra a sorsát.

 

Számoljon utána! Ha nem megy, segítek!

 

Resch Gábor

30 7373 508

 

Hírek

Asztali nézet