MENÜ

Két könyvet ajánlok:

egyet-egyet a

  1. Biblia olvasóknak, és
  2. Fiataloknak

 

1. Könyvajánló a Biblia olvasóknak. Bűn-e gazdagnak lenni?

 

Sok barátom van, akinek a mindennapjai a Biblia jegyében telnek. Ott vannak ők a nagy történelmi egyházakban, ott vannak a kis gyülekezetekben, és ott vannak azok is, akik a keresztény értékrendet alapértéknek tekintik, azt magukban élik meg.

 

Sok-sok évvel ezelőtt a Sárbogárdi Vegyeskarral Huszics Vendel (Isten tartsa meg emlékét hosszú időre) vezetésével Németországban jártunk. Egy katolikus hitoktató házaspárnál szállásoltak el. Meglepődtem, hogy a fiatal vallástanító, a kapitalizmus mozgatórugóit jelentő pénzügyi, befektetési és vagyon elemekben mennyire otthon van, milyen fesztelenséggel éli meg az akkor keletről érkező vendég számára vagyonos létét.

Beszélgetéseink a Bibliáról, a Biblia mind alaposabb tanulmányozása, a pénzpiac és a magyar kapitalista gazdaság jelenségeinek mindjobb megismerése, évek alatt érlelte ki ezt a zsebkönyvet.

 

A könyv nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, azt megvásárolni nem lehet. Értékét éppen ez jelenti.

 

Mégis mindenki hozzáférhet, elolvashatja az interneten. http://www.scribd.com/doc/32888852/Resch-Gabor-B%C5%B1n-e-gazdagnak-lenni

 

Miért ezt a könyvet ajánlom? Hát? Mert én írtam.

 

 

2. Könyvajánló a fiataloknak. Az én pénzem
(Oktatási segédanyag, középiskolások számára)

 

A tankönyv a Magyar nemzeti Bank, a Bankárképző központ, a Budapestiértéktőzsde, és az "Öngondoskodás - A tudatos pénzügyekért Alapítvány" támogatásával jött létre. Minden diáknak, mindenki hozzáférhet, elolvashatja az interneten, vagy letöltheti a saját számítógépére.

http://www.scribd.com/doc/30326610/Az-en-penzem-oktatasi-segeganyag

 

Ez a tananyag 16-25 éves korosztálynak készült, de visszajelzések alapján sok felnőtt is szívesen forgatja. Véleményem szerint középiskolákban legalább két éven át kellene a témát oktatni, és a vizsgát az érettségi feltételévé tenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Hírek

Asztali nézet