MENÜ

 

 

MOZDULJ A VÁROSÉRT EGYESÜLET VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

2010


Képviselet

 • Pártoktól független, a képviselõk egymással szembeni tiszteletén és elismerésén nyugvó, kizárólag települési érdekeket elismerõ és szolgáló közéletet valósítunk meg.
 • Számûzzük a durva és stílustalan beszédet a testületi munkából.
 • Garantáljuk, hogy képviselõink közvetlen hozzátartozói részére a megbízás idõtartama alatt nem létesülhet munkaviszony az önkormányzatnál és annak szervezeteinél.

Hivatal

 • Ügyfélbarát Hivatalt fogunk mûködtetni. A Hivatalban csak segítõkész, udvarias és intelligens magatartással lehet dolgozni.
 • A Hivatal dolgozói elsõsorban helyi kötõdésû szakemberek legyenek. Ezen elvárások a vezetõkre is érvényesek.
 • Biztosítjuk a bürokráciamentes, a lehető legrövidebb időn belüli ügyintézést.
 • Kihelyezett ügyfélfogadást biztosítunk a településrészek számára.

 

Helyi vállalkozók bevonása

 • Az önkormányzat eszközeivel érdemi támogatást nyújtunk a munkahelyet teremtõ és fenntartó helyi vállalkozásoknak - beleértve a mezõgazdasági vállalkozásokat is.
 • Megszervezzük és fenntartjuk az önkormányzat és a helyi vállalkozók élõ kapcsolatát, azt a kölcsönösség és tisztességes gazdasági kapcsolatok alapján mûködtetjük.
 • Önkormányzati beruházásoknál törvényes keretek között a helyi vállalkozók térnyerését támogatjuk.

 

Pályázatok

 • A város jövõképéhez illeszkedõ pályázati - fejlesztési tervet dolgozunk ki.
 • Kötelezõvé tesszük a hivatal számára a szakirányú pályázati lehetõségek figyelését és lehetõség szerint saját összeállítású pályázati anyagok benyújtását. Megköveteljük az eredményességet, utolsókból a megye élvonalába kerülünk.

Munka és közmunka

 • Helyreállítjuk a munka, és ezen belül a közmunka becsületét.
 • Nem tûrjük el a lézengést. A közmunkára konkrét és folyamatos programot
  dolgozunk ki, megszervezzük az irányítást, és a számonkérést, elsõsorban csapadékvíz elvezetési, önkormányzati utak karbantartási, tisztasági tevékenysége ellátására.


Közszolgáltatások

 • Nem vissza, hanem továbbfejlesztjük intézményeinket, különös tekintettel a nevelési, oktatási intézményekre (bölcsõde, óvodák, iskolák). Minden bölcsödébe és óvodába jelentkezõnek helyet biztosítunk.
 • Felülvizsgáljuk a közszolgáltatók szerzõdéseit, és betartjuk azokat.

 

Civil élet, közélet

 • Támogatjuk a valódi közösségi és civil életet.
 • Bevonjuk a civileket a város mûködtetésébe, rendezvényeinek megszervezésébe. (például Sárbogárdi Napok)
 • Biztosítjuk, hogy az önkormányzat az oktatási – kulturális – sportcélú pályázatoknál a támogatás mértékét kizárólag objektív módon, a település hírnevének erõsítése céljából állapítsa meg.

Kapcsolatok

 • Erősítjük a város országon belüli kapcsolatait, kialakítjuk a város arculatát.
 • Vállaljuk, hogy a helyi közhangulat, erkölcsi állapotok javítása érdekében megoldási javaslatokat dolgozzunk ki; a kisebbségi önkormányzattal és a kisebbségi elsõ számú vezetõjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn.

Befektetések, munkahelyteremtés

 • Életet viszünk a haldokló ipari parkokba.
 • Mezõvárosi, mezõgazdasági jellegünkre támaszkodva támogatjuk a szövetkezéseket.
 • Megszólítjuk a környezõ nagyvárosok nagy termelõinek háttér beszállítóit.

 

 

Fodor János elnök

 

Hírek

Asztali nézet